Nici liftingujące

Przewlekłe rany i owrzodzenia

Przewlekłe rany to przerwanie anatomicznej ciągłości tkanek lub ich uszkodzenie pod wpływem czynnika uszkadzającego, którym może być różnego typu uraz lub choroba, niedokrwienie tętnicze, niewydolność żylna, zakażenia, zmiany troficzne, itp. Sposób leczenia jest zależne od wielkości rany i ryzyka jej zakażenia za pomocą środków dezynfekujących a gdy dochodzi do zanieczyszczenia rany stosuje się odpowiednie antybiotki. Jeżeli jest konieczność zastosowania metody chirurgicznej zakłada się szew pierwotny oraz inne zabiegi.
Owrzodzenia mają charakter otwartej rany na powierzchni skóry, błony śluzowej lub rogówki. Do jego wytworzenia dochodzi wskutek uszkodzenia tkanek w połączeniu z procesami o charakterze zapalno-martwicowym. Powoduje to uszkodzenia głębszych struktur tkankowych.